- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
VOP Cables – Παρπανέλλας

Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού

  • Χωροταξική λειτουργική και διοικητική μελέτη αποθήκης
  • Audit – Logistics XRay – Logistics DNA
  • WMS Audit – RFP Μηχανογραφικών Συστημάτων