ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι προσφέρουμε

Logistics X-RAY & Logistics DNA

Πρόκειται για μια νέα μεθοδολογία η οποία καταγράφει, εξετάζει και αξιολογεί 300 σημεία της λειτουργίας της εταιρείας σε επίπεδο Supply Chain και αναλύει σε βάθος τα μηχανογραφικά στοιχεία της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

Warehouse Project Consulting

Το Consulting στα Logistics απαιτεί τεχνογνωσία στον χώρο, μηχανογραφική επάρκεια γνώσεων, γνώσεις στην διοίκηση, εμπειρίες στη διαχείριση της αλλαγής, γνώσεις σε οικονομικά και λογιστική και βεβαίως συνολική γνώση των λύσεων που προσφέρει η αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Z-Control

Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των εργασιών στην εταιρεία. Το Z-Control είναι η εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει πληροφορίες σε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου (IOS ή Android).

Διαβάστε περισσότερα

WMS-Audit

Λεπτομερής αξιολόγηση των διαδικασιών, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Logistics X-RAY και Logistics DNA.

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan Supply Chain

Tι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να πάρει αποφάσεις για το τι χρειάζεται σε αποθήκες, μέσα, φορτηγά και εξοπλισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Plant and Operations management

Εξωτερική χωροταξία, βασικές λειτουργίες  της αποθήκης, χωροταξία των εσωτερικών χώρων,  παραλαβές, τους διαδρόμους, τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα ράφια ή τις θυρίδες, θέσεις συλλογής  και θέσεις αποθήκευσης.

Διαβάστε περισσότερα