Διάφορες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

  • Κοστολόγηση – στρατηγική Logistics: Αξιολόγηση του operation αποθήκης και διανομής & του κόστους Logistics – προτάσεις στο Management για την εφαρμογή της βέλτιστης στρατηγικής Logistics
  • Έξυπνες ετικέτες με QR code: Δημιουργία και εκτύπωση έξυπνων ετικετών για την αποθήκη ή τον πάγιο εξοπλισμό
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας αποθήκης: Συγγραφή εσωτερικού κανονισμού – συγγραφή manual λειτουργίας
  • Outsourcing: Μελέτη αποθήκευσης και διανομής για την συνολική ή μερική μεταφορά κωδικών σε 3PL – προδιαγραφές λειτουργίας
  • MIS- KPIs: μελέτη για την εφαρμογή Reporting και δεικτών απόδοσης αποθήκης
  • Bar code θέσεων αποθήκης: Δομή, Σχηματισμός, κωδικοποίηση, εκτύπωση και επικόλληση θέσεων στις παλετοθέσεις, ράφια και λειτουργικούς χώρους της αποθήκης
  • Προσωπικό: Αναζήτηση στελεχών αποθήκης – Συνεντεύξεις και Αξιολόγηση – σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών
LCE - Logistics and Consulting Experts - Case General