Χωροταξική λειτουργική και διοικητική μελέτη αποθήκης

Μια τέτοια μελέτη, έχει ανάγκη ένας επιχειρηματίας που θέλει να οργανώσει σωστά μια αποθήκη που μόλις νοίκιασε ή αγόρασε ή σκέφτεται να χτίσει από την αρχή. Αυτή η δουλειά θα πρέπει να περιέχει με σαφήνεια, λεπτομέρεια με κατόψεις και τομές σε όλους τους χώρους, για κάθε τετραγωνικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξωτερική χωροταξία, τις βασικές λειτουργίες (processes) της αποθήκης, την χωροταξία των εσωτερικών χώρων της αποθήκης, τις παραλαβές, την κύρια αποθήκη, τους διαδρόμους και την αρίθμησή τους, την τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα ράφια ή τις θυρίδες, θέσεις συλλογής (picking positions) και θέσεις αποθήκευσης (stock positions). Αρίθμηση των θέσεων – δομή του κωδικού θέσης, τρόπος κίνησης των pickers κατά την εκτέλεση των παραγγελιών, ανεφοδιασμός της θέσης συλλογής (Picking) και την δεματοποίηση και σαφώς τις φορτώσεις. Θα πρέπει να έχει αναλυτική περιγραφή για το τι θα πρέπει να καλύπτει και πως θα λειτουργεί επακριβώς το WMS σε συνδιασμό με το ERP ή το CRM ή το SFA. Να αναλύει την παραλαβή από προμηθευτές, τις παραγγελίες πελατών, αλλά και τον τρόπο που “συνδέεται” με το ERP και WMS. Σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστεί αναφορά για το MIS και τους δείκτες απόδοσης. Μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να περιέχει και να αναλύει τα καθήκοντα του επικεφαλής στις παραλαβές αλλά και της ομάδας του αναλυτικά, την εκτέλεση παραγγελιών, τι ακριβώς γίνεται στις επιστροφές από την έγκριση έως την τελική ενέργεια και τελικά πως αξιολογείται το αποτέλεσμα στην αποθήκη, τη διανομή ή την μεταφορά. Θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα καθήκοντα ενός οδηγού, την διαδικασία φόρτωσης – παράδοσης εμπορευμάτων είτε μιλώντας για ΙΧ ή για ΔΧ.

LCE - Logistics and Consulting Experts - Warehouse Management