Μελέτη αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας – προτάσεις στην διοίκηση – RFP – εφαρμογή του WMS
- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε.

Η εταιρία Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. είναι εισαγωγική και εμπορική εταιρία με αντικείμενο τα υδραυλικά εξαρτήματα, με αποκλειστική χονδρική πώληση σε εμπόρους και καταστήματα.

  • Μελέτη αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • RFP
  • WMS