Η αποθήκη πρέπει να χτίζεται από μέσα προς τα έξω !!!

«Σήμερα μια αποθήκη πρέπει να κατασκευάζεται με βάση τη λειτουργία της! Ο σωστός σχεδιασμός της καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της νέας αποθήκης (η κέντρου διανομής) και σαφώς το κόστος λειτουργίας της και τελικά την ανταγωνιστικότητα της!»

 • Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των αποθηκών σήμερα χτίζεται συνήθως με βάση το κατασκευαστικό – νομικό πλαίσιο και τον προυπολογισμό κατασκευής της (τοπογραφικό, σχέδιο μηχανικού, πάτωμα, οροφή Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ηλεκτρομηχανολογικά, πυροδιαμερίσματα, πυροπροστασία, , ράμπες, ραφαρία, δίκτυο, περονοφόρα και μέχρι εκεί)
 • Όμως μια αποθήκη πρέπει να κατασκευάζεται με βάση την Λειτουργία της! Δηλαδή, μια αποθήκη πρέπει να κατασκευάζεται από μέσα προς τα έξω. ας δούμε τι ακριβώς εννοώ ….
  • Τι προσανατολισμό πρέπει να έχει η αποθήκη?
  • Η αποθήκη παραλαμβάνει μόνο έτοιμα ή διαθέτει και μονάδα παραγωγής?
  • Ποιες είναι οι ροές της αποθήκης?
  • Ποιος είναι ο απαιτούμενος χώρος παραλαβών? Υπάρχουν peaks? Ποσες φορές το μήνα. Υπάρχουν περιπτώσεις cross docking?
  • Τι ράφια πρέπει να τοποθετηθούν? Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του? Ύψος ραφιού?  Παλετοθέσεις?  θυρίδες? Γενικά, γεμίζω την αποθήκη όπου θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι?
  • Πως θα τοποθετηθούν οι κωδικοί? Τι είναι η ABC ανάλυση? Υπολογίζεται με βάση την ποσότητα ή με βάση τις γραμμές εκτέλεσης?
  • Μικρές – μεγάλες παραγγελίες. Picking versus micro picking
  • Με ποια σειρά θα γίνεται η εκτέλεση των παραγγελιών?
  • Ποιος είναι ο απαιτούμενος χώρος φορτώσεων? Πόσα φορτηγά? Τι ειδους φορτηγά?
  • Πως θα πρέπει να λειτουργεί το WMS? Ποιες είναι οι προδιαγραφές της λειτουργίας του? Τρόφιμο? Παρτίδες? Ημερομηνίες?
  • Ποιο είναι το οργανόγραμμα? Ποιες είναι απαιτήσεις για κάθε θέση?
  • Τι πρέπει να διαθέτει ένας logistics manager (HR, ΙΤ συστήματα, να διαβάζει νούμερα, να τα αξιολογεί κ να τα επηρεάζει)
  • Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες και ποιες είναι αυτές?
 • Όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί, μπορούν να απαντηθούν μόνο από μια ολοκληρωμένη μελέτη που μόνο μια εξειδικευμένη ομάδα η ένας σύμβουλος μπορεί να εκπονήσει. Οι παραπάνω προβληματισμοί καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της νέας αποθήκης (η κέντρου διανομής) και σαφώς το κόστος λειτουργίας της και τελικά την ανταγωνιστικότητα της!