Γιατί χρειάζομαι έναν σύμβουλο logistics;

Συνήθως, οι εταιρείες συνεργάζονται με σύμβουλο Logistics όταν επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και εμπειρίες ή όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν μια επένδυση ή να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ακόμη, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά ένα μεγάλο ή σύνθετο πρόβλημα το οποίο δεν είναι εφικτό να αντιμετωπισθεί και επιλυθεί εσωτερικά η τελικά επειδή θέλουν να επεκταθούν σε νέες αποθήκες ή κέντρα διανομής. Από την μέχρι σήμερα εμπειρίας μας λοιπόν, οι λόγοι είναι οι παρακάτω:

 • O πελάτης χρειάζεται κάτι πολύ συγκεκριμένο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ο πελάτης δεν θέλει να στελεχώσει την εταιρεία με κάποιον επαγγελματία σε επίπεδο μόνιμης απασχόλησης
 • Παρότι η ανάγκη ωθεί σε WMS σύστημα, εντούτοις από μόνο του το WMS δεν είναι αρκετό διότι απαιτείται:
  ⦾Προδιαγραφή λειτουργίας (RFP)
  ⦾Σωστή χωροταξία
  ⦾Σωστή κατανομή των κωδικών στην αποθήκη
  ⦾Διαχείριση της αλλαγής
 • H καλύτερη λειτουργία, η εφαρμογή διαδικασιών, η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών, η τελικά η μείωση του Logistics cost
 • Επειδή ο πελάτης καλείται να γίνει ειδικός σε κάτι που είναι αρκετά πολύπλοκο