Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία με έναν σύμβουλο θα φέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και τελικά η εταιρεία θα «πάρει» αυτό που χρειάζεται από τον σύμβουλο?

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και τεχνικές πάνω σε αυτό:

  • η πορεία και η καριέρα του
  • τα references
  • η σύμβαση που θα υπογραφεί