Είναι οι σύμβουλοι πολύ ακριβοί;

Είναι οι τιμές τους εξωπραγματικές; Η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει αυτή την «πολυτέλεια» έχοντας την ανάγκη δυστυχώς…

Πράγματι, με το πρώτο άκουσμα, η αμοιβή ενός συμβούλου θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι αρκετά υψηλή. Αυτό εντείνεται όταν δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο στόχου και άρα υπαρκτού και ποσοτικοποιημένου στόχου. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα, η αμοιβή όντως ακούγεται εξωπραγματική. Αν όμως o πελάτης έχει υπολογίσει το όφελος τότε το κέρδος από την συνεργασία με τον σύμβουλο είναι απλά είναι ζήτημα χρόνου.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση χωρίς να έχει υπολογιστεί ο χρόνος επιστροφής της επένδυσης (ROI).