Πως ένας σύμβουλος είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δουλειά αποτελεσματικά?

Πως είναι δυνατόν ένας σύμβουλος που είναι μακριά από την εταιρεία μου και άρα από το πρόβλημα, να είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δουλειά αποτελεσματικά?

Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση! Όπως ένας καλός δικηγόρος, όπως ένας ικανός οικονομολόγος, ο σύμβουλος Logistics διαθέτει γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις σπουδές και  την εργασιακή του εμπειρία. Ο σύμβουλος Logistics είναι ένας επαγγελματίας που πρέπει να διαθέτει:

  • μηχανογραφική γνώση κ εμπειρία
  • γνώση οικονομικών (και λογιστικής)
  • γνώση και εμπειρία στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και
  • πολυετή εμπειρία στην λειτουργία αποθηκών και διανομής.

Τα πολλά έργα του δίνουν την δυνατότητα να σχεδιάζει την βέλτιστη λύση και να την εφαρμόζει. Σεβόμενος με την δέουσα προσοχή και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κουλτούρα και την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης. Ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να συμβαίνει …!