FAQs

Frequently Asked Questions

Πως είναι δυνατόν ένας σύμβουλος που είναι μακριά από την εταιρεία μου και άρα από το πρόβλημα, να είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δουλειά αποτελεσματικά? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση! Όπως ένας καλός δικηγόρος, όπως ένας ικανός οικονομολόγος, ο σύμβουλος Logistics διαθέτει γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις σπουδές και  την εργασιακή του εμπειρία. Ο σύμβουλος Logistics είναι ένας επαγγελματίας που πρέπει να διαθέτει:
 • μηχανογραφική γνώση κ εμπειρία
 • γνώση οικονομικών (και λογιστικής)
 • γνώση και εμπειρία στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και
 • πολυετή εμπειρία στην λειτουργία αποθηκών και διανομής.
Τα πολλά έργα του δίνουν την δυνατότητα να σχεδιάζει την βέλτιστη λύση και να την εφαρμόζει. Σεβόμενος με την δέουσα προσοχή και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κουλτούρα και την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης. Ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να συμβαίνει …!  
Είναι οι τιμές τους εξωπραγματικές; Η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει αυτή την «πολυτέλεια» έχοντας την ανάγκη δυστυχώς... Πράγματι, με το πρώτο άκουσμα, η αμοιβή ενός συμβούλου θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι αρκετά υψηλή. Αυτό εντείνεται όταν δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο στόχου και άρα υπαρκτού και ποσοτικοποιημένου στόχου. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα, η αμοιβή όντως ακούγεται εξωπραγματική. Αν όμως o πελάτης έχει υπολογίσει το όφελος τότε το κέρδος από την συνεργασία με τον σύμβουλο είναι απλά είναι ζήτημα χρόνου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση χωρίς να έχει υπολογιστεί ο χρόνος επιστροφής της επένδυσης (ROI).
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και τεχνικές πάνω σε αυτό:
 • η πορεία και η καριέρα του
 • τα references
 • η σύμβαση που θα υπογραφεί
Μερικές από τις πιο κοινές αιτίες αποτυχίας του έργου:
 • Κακό καθορισμένο πεδίο εφαρμογής ή λανθασμένος ή ελλιπής ορισμός του προβλήματος ή ασάφεια στον ορισμό του τελικού στόχου της συνεργασίας.
 • Ανεπαρκής ορισμός του ρίσκου ή αναποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης κινδύνων.
 • Αποτυχία εντοπισμού βασικών αναφορών.
 • Σύμβουλοι ή Διαχειριστές έργων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο έργο ή ζητούμενο.
 • Χωρίς χρήση τυπικών μεθόδων και στρατηγικών.
 • Έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
Συνήθως, οι εταιρείες συνεργάζονται με σύμβουλο Logistics όταν επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και εμπειρίες ή όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν μια επένδυση ή να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ακόμη, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά ένα μεγάλο ή σύνθετο πρόβλημα το οποίο δεν είναι εφικτό να αντιμετωπισθεί και επιλυθεί εσωτερικά η τελικά επειδή θέλουν να επεκταθούν σε νέες αποθήκες ή κέντρα διανομής. Από την μέχρι σήμερα εμπειρίας μας λοιπόν, οι λόγοι είναι οι παρακάτω:
 • O πελάτης χρειάζεται κάτι πολύ συγκεκριμένο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ο πελάτης δεν θέλει να στελεχώσει την εταιρεία με κάποιον επαγγελματία σε επίπεδο μόνιμης απασχόλησης
 • Παρότι η ανάγκη ωθεί σε WMS σύστημα, εντούτοις από μόνο του το WMS δεν είναι αρκετό διότι απαιτείται: ⦾Προδιαγραφή λειτουργίας (RFP) ⦾Σωστή χωροταξία ⦾Σωστή κατανομή των κωδικών στην αποθήκη ⦾Διαχείριση της αλλαγής
 • H καλύτερη λειτουργία, η εφαρμογή διαδικασιών, η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών, η τελικά η μείωση του Logistics cost
 • Επειδή ο πελάτης καλείται να γίνει ειδικός σε κάτι που είναι αρκετά πολύπλοκο