ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΕΒΕ

Συνεργασία για την οργάνωση του συνεργείου – consulting για συμφωνία με προμηθευτές από το εξωτερικό
- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΕΒΕ

Η εταιρεία Βουρλούμης ΑΕΒΕ από το 1969 βρίσκεται στο χώρο των μηχανουργικών κατασκευών και της επισκευής, ανακατασκευής και εμπορίας ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (κλαρκ) καθώς και ανυψωτικών μηχανημάτων ειδικού σκοπού και χρήσης.

  • Warehouse Project Consulting