Μελέτη αποθήκης, αντιστοίχιση δεκάδων χιλιάδων Barcodes με κωδικούς SAP – αντιστοίχιση θέσεων αποθήκης.
- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με τρεις υπερσύγχρονες μονάδες υγείας, δύο στην Αθήνα και μία στη Λάρισα, το μεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική, τον Φιλοκτήτη και τη μεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων, MedStem Services, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή.

  • Warehouse Project Consulting
LCE - Logistics and Consulting Experts - IASO Team
LCE - Logistics and Consulting Experts - IASO Team
LCE - Logistics and Consulting Experts - IASO Team