- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Γεωργικά Μηχανήματα – Επαγγελματικά οχήματα

  • Χωροταξική λειτουργική και διοικητική μελέτη αποθήκης
  • Audit – Logistics XRay – Logistics DNA
  • WMS Audit – RFP Μηχανογραφικών Συστημάτων
  • Διάφορες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας