Μελέτη αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας – προτάσεις στην διοίκηση – RFP – εφαρμογή του WMS – Implementation of interfaces between JDE and SAP
- ΠΕΛΑΤΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BASF AGRO HELLAS

Ως αξιόπιστος συνεργάτης, η BASF διαθέτει στην Ελληνική αγορά καθιερωμένα και καινοτόμα μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και της προστασίας των καλλιεργειών.

  • Μελέτη αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • RFP
  • WMS