Χρειαζόμαστε άραγε όλες τις τεχνολογίες Logistics που μας παρέχονται απο το Logistics 4.0?

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Αρθρα - Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Συνέντευξη στο Περιοδικό Supply Chain & Logistics Magazine (Τευχος Μαίου 2023)

Πατήστε το παρακάτω hyperlink για να διαβάσετε το άρθρο

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a3cf4412-e75b-36ff-83f7-a94a4825dfa2