Χρήσιμα Tips για υποψήφιο JUNIOR Logistician

Share this post

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Videos

Τι θέλει να ακούσει άραγε ένας επιχειρηματίας ή ο HR manager ώστε να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός άπειρου Logistician με τελικό στόχο να είναι επικεφαλής της αποθήκης?

Πως είναι δυνατό ένα άπειρο στέλεχος να έχει γνώση της αποθήκης?

Μέχρι ποιο βαθμό θα πρέπει να γνωρίζει το μηχανογραφικό σύστημα ?

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνει από την πρώτη κιόλας εβδομάδα?