Υδρομαρίν ΑΕ – Γιώργος Καραγιάννης

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Είπαν οι πελάτες .....

Συνέντευξη στην Μαίρη Ευθυμιάτου (Μάιος 2023)

Η ανάγκη συνεργασίας μας με Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ξεκίνησε από το ότι εμείς θέλαμε να αναβαθμίσουμε την δουλειά μας σε επίπεδο supply chain + logistics σε μια πιο οργανωμένη βάση ώστε να περάσουμε σε περιβάλλον wms, καθώς έως τότε ο τρόπος που οργανώναμε τις διαδικασίες αυτές ήταν εξαιρετικά απλός και όχι εύχρηστος. Για να το επιτύχουμε λοιπόν αυτό, ήταν ξεκάθαρο στην εταιρεία ότι χρειαζόταν να απευθυνθούμε σε εξωτερικό ειδικό συνεργάτη, ο οποίος κατόπιν έρευνας αγοράς, καταλήξαμε να είναι ο κ. Παρασκευάς από την LCE.

Εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι η συνεργασία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ήδη έχουμε βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες μας και τον τρόπο οργάνωσης της εφοδιαστικής μας αλυσίδας χωρίς να χρειαστεί να πάμε σε wms. Ο σύμβουλος λοιπόν μας έδωσε ξεκάθαρα και την εμπειρία του και την δική του οπτική ως προς την οργάνωση των logistics.

Είμαστε δε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι γιατί και το χρονοδιάγραμμα που αρχικά μας έδωσε τηρήθηκε, και στο διάστημα του ενός χρόνου που διήρκεσε το έργο, η μεταφορά τεχνογνωσίας ξεκίνησε να αποτυπώνει άμεσα τα θετικά της αποτελέσματα, οπότε θεωρώ ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη η επιλογή μας να στραφούμε σε εξωτερικό σύμβουλο, ειδικά για τον ιδιαίτερο αυτό τομέα της οργάνωσης των Logistics.

Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στην αγορά για συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους γενικά. Ωστόσο, πρέπει κάθε εταιρεία να διαγιγνώσκει με ακρίβεια τις ανάγκες και την επάρκειά της. Για παράδειγμα εμείς δεν θα χρειαζόμασταν ποτέ εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο. Ήταν όμως ξεκάθαρο ότι χρειαζόμασταν εξωτερικό σύμβουλο για τα logistics. Άσχετα με την επιθυμία μας για επένδυση σε ένα μηχανογραφικό σύστημα ή όχι, ο βαθμός των καθημερινών αστοχιών που υπήρχαν στο κομμάτι των Logistics, καταδείκνυε ότι έπρεπε να ζητήσουμε συμβουλή από κάποιον ειδικό. Και η απόφαση ήταν σωστή. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της LCE κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, και με την βοήθεια του κ. Παρασκευά μειώσαμε και κόστος και χρόνο εκτέλεσης ενεργειών, ομαδοποιήσαμε μια σειρά εργασιών, και δημιουργήσαμε patterns για μια σειρά άλλων απαραίτητων για την καθημερινότητα ενεργειών. Ειδικά για το κομμάτι του supply chain, θα έλεγα, που είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο για κάθε επιχείρηση, η στροφή σε σύμβουλο επιχειρήσεων είναι απαραίτητη. Εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά με την LCE για κάθε αλλαγή, βελτίωση, αναβάθμιση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.