Τι είναι logistics audit? Που βοηθά? Όλες οι απαντήσεις

Share this post

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Videos

Τι ακριβώς είναι το logistics audit ?

Γιατί μια εταιρεία πρέπει να κάνει logistics audit?

Σε τι θα χρησιμεύσει?

Η εταιρεία πνίγεται από δουλειά … δεν έχει αρκετό διαθέσιμο χρόνο … Τι πρέπει να κάνει ο πελάτης κατά τη διάρκεια του Audir?

Σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να το κάνει και τι χρόνος απαιτείται για κάτι τέτοιο?

Κοστίζει ακριβά? Υπάρχει τρόπος να αποσβέσει το έξοδο αυτό?