Σεμινάριο 7 κρίσιμων ζητημάτων Logistics

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Τα Νέα μας

Με την σημμετοχή 28 στελεχών  στις 27 & 28/6 και 4 & 5/7/2023 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το  σεμινάριο επτά κρίσιμων ζητημάτων Logistics. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η αναλυτική συζήτηση εφαρμοσμένων πρακτικών και εμπειριών κάτω από το πρίσμα του Logistics Operation και της πληροφορικής. Καθώς το βασικό αντικείμενο της LCE δεν είναι η εκπαίδευση αλλά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών logistics on the field, το σεμινάριο αυτό δεν θα είναι συχνά επαναλαμβανόμενο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του, ήταν η ρεαλιστική και απλή γλώσσα που μιλά ο αποθηκάριος και ο εργαζόμενος και όχι η θεωρητική προσέγγιση (που ναι μεν μπορεί να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά τελικά είναι μη εφαρμόσιμη). Οι επτά ενότητες και οι υποενότητες ήταν οι παρακάτω:

1η Warehouse Management System – WMS: α) Πότε μια εταιρεία και γιατί πρέπει να εγκαταστήσει wms; β) Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός wms; Πώς αξιολογώ; γ) Είμαι σίγουρος ότι αξιοποιείται σωστά το wms που διαθέτει η εταιρεία; δ)Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις χωρίς wms για μια οργανωμένη αποθήκη;
2η Η σωστή χωροταξία και εξοπλισμός μας αποθήκης: α) Μπορώ να βελτιώσω την αποθήκη μου χωρίς μεγάλες επενδύσεις;

β) Πώς μπορώ να υπολογίσω την απόσβεση μιας επένδυσης;

3η SWOT αποθήκης: α) Τι μπορώ να βελτιώσω μέσα στην αποθήκη; β) Από τι απειλείται μια σωστή αποθήκη;
4η ERP και WMS: α) Τι πρέπει να περιμένω από το κάθε σύστημα; β) Συχνά λάθη που στοιχίζουν ακριβά.
5η Μικρά (και μεγάλα) μυστικά στο forecasting και το reordering: α) Τι πρέπει να λαμβάνω υπόψη στον αλγόριθμο της παραγγελίας προς τους προμηθευτές; ) Συχνά λάθη στην αναπαραγγελία.
6η Key Performance Indicators – KPIs- Βασικοί δείκτες στα Logistics: α) Ποιοι είναι; β) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν;  Πώς υπολογίζονται;
7η Logistics 4.0 – Μια ματιά στο μέλλον: α) Σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η τεχνολογία; β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Μέσω της ειδικής φόρμας εντυπώσεων που συμπληρώθηκε απο τους εκπαιδευόμενους, αναδείχθηκε και ανάγκη περισσότερων τέτοιων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.