Πότε είναι το κατάλληλο timing για μια εταιρεία να απευθυνθεί σε σύμβουλο επιχειρήσεων;

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Είπαν οι πελάτες .....

Δείτε τι μας απάντησε εκ μέρους της Π.Ι.Κοντέλλης o κ. Μάριος Παναγιωτόπουλος, After Sales Manager της εταιρείας

Η πλήρης συνέντευξη:

Ένας σύμβουλος, ειδικά αν είναι εξειδικευμένος στο κομμάτι που η εταιρεία επιθυμεί να κάνει αλλαγές / επενδύσεις, μπορεί να ‘διαγνώσει’ πράγματα που εμείς ως επιχειρηματίες ή επαγγελματίες είτε δεν τα βλέπουμε γιατί δεν τα γνωρίζουμε σε βάθος, είτε κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε γιατί δεν ξέρουμε  τον τρόπο που θα πρέπει να βελτιωθούν. Πόσω μάλλον αν ο σύμβουλος, όπως ο Αλ. Παρασκευάς δεν έχει μόνον θεωρητική γνώση πάνω στο αντικείμενο, αλλά και πρακτική, από πολυετή ενασχόληση με τον τρόπο που λειτουργούν οι αποθηκευτικοί χώροι. Η συνεργασία μας εμβάθυνε όταν έπρεπε να δώσουμε όλα τα στοιχεία λειτουργίας μας, ώστε να μεταβληθούν πολλά από τα processes για να μεταπηδήσουμε σε ένα άλλο μηχανογραφικό σύστημα. Επειδή με ρωτήσατε για το πότε δημιουργήθηκε η ανάγκη για συνεργασία με σύμβουλο, θα σας πω ότι όταν αντιλαμβάνεται μια εταιρεία ότι κάποιες από τις διαδικασίες που ακολουθεί «έχουν πιάσει ταβάνι» και δεν βοηθούν την παραγωγικότητά της, άσχετα με το αν σχεδιάζει επενδύσεις σε μηχανογραφικά συστήματα -όπως έτυχε να κάνουμε εμείς-, το timing είναι το κατάλληλο για να απευθυνθεί σε έναν ειδικό.

Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να πετύχει ο σύμβουλος στο έργο που του αναθέτει, πρέπει να λάβει υπόψη ότι οφείλει να ανοίξει όλα τα χαρτιά της στον σύμβουλο. Να τον αφήσει να δουλέψει σε βάθος με όλα τα τμήματα, με τις προμήθειες, την αποθήκη, το Invertory planning, την διοίκηση κ.λπ. Στην δική μας περίπτωση, εμπιστευθήκαμε στον κ. Παρασκευά όλες τις λειτουργίες μας, μίλησε σχεδόν με όλους τους υπεύθυνους τμημάτων, επισκέφθηκε και επένδυσε εργατοώρες στις αποθήκες μας σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση. Ο σύμβουλος, αντιληφθήκαμε και εμείς, κάνει μια εις βάθος δουλειά. Όντως ισχύει αυτό που λέει ο κ. Παρασκευάς για αναζήτηση του logistics DNA μιας εταιρείας. Διεισδύει ουσιαστικά στην εσωτερική λειτουργία κάθε εταιρικού οργανισμού, ώστε να μπορέσει να σου δώσει ένα απτό αποτέλεσμα για το τί μπορεί να αλλάξει και πώς πρέπει να το αλλάξεις. Το να δουλέψει δε μαζί με όλους τους team leaders και όχι μόνον με τη διοίκηση μιας εταιρείας, είναι κομβικό, γιατί τους εκπαιδεύει στην ουσία των αλλαγών που η διοίκηση έχει στο μυαλό της, τους μυεί σε έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας.

Επίσης, κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, ότι πάντα -ακόμα και εάν η παραγωγικότητά της είναι στο  Peak, ακόμη και αν τα μεγέθη της είναι ικανοποιητικά- υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ποτέ κανείς  δεν είναι δυνατόν να «πιάνει» όλες τις τάσεις σε επίπεδο ανάπτυξης τεχνολογίας, υιοθέτησης νέων εφαρμογών, διαδικασιών, λύσεων. Ως εκ τούτου  η συνεργασία με έναν auditor δεν περιορίζεται ούτε μόνον όταν μια εταιρεία διαγνώσει πρόβλημα, ούτε μόνον όταν επιθυμεί να επενδύσει σε νέα συστήματα, αλλά ακόμη και όταν θέλει να επιβεβαιώσει την καλή της πορεία και να της γίνουν προτάσεις βελτίωσης για το μέλλον».