Εφαρμοσμένο Audit – Παραδείγματα

Share this post

Posted by: Alexandros Paraskevas Category: Videos

Σε τι είδους εταιρείες είναι χρήσιμο ένα ολοκληρωμένο logistics audit?

Υπάρχει λόγος που η μεθοδολογία της LCE λέγεται Logistics XRAY και Logistics DNA?

Είπες ότι τα τελευταία χρόνια το logistics xray και το logistics DNA έχει εφαρμοστεί σε αρκετές εταιρίες… μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα εφαρμογής του ?